ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, КОЯТО СЪЩО ВКЛЮЧВА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, КОЯТО СЪЩО ВКЛЮЧВА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ

Автор: Студентка Мария БЕРИЛ

Координатор: Conf д-р Ing Feiza MEMET Морски университет в Констанца 

Консултант: проф. Инж. Клаудия NITU-Constanta Energy Technical College 
Изследването се състои в изработването на въпросник относно ефективността на жилищна сграда, като накрая се представя интерпретацията на получените резултати: