Стартира Клъстер за зелена енергия в района Констанца-Добрич

В рамките на проект „Green Energy Cluster “Constanta-Dobrich”“/ Зелен енергиен клъстер „Констанца-Добрич“ – Договор за безвъзмездна помощ 47313/26.06.2014 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, MIS ETC код 328, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие, с водеща организация Сдружение БАВ, клон Добрич, партньор CMU – Констанца, на 13 септември в Албена се проведе учредително събрание  за създаването на трансграничен клъстер за съвместни дейности в областта на зелената енергия, който възнамерява да допринесе за по-добра и по-мъдра експлоатация на природните ресурси в трансграничния регион между Румъния и България като възобновяем източник на енергия чрез обща пътна карта. Участваха организации от България и Румъния – фирми с дейност в областта на ВЕИ, асоциации за зелена енергия и енергийна ефективност, университети, професионални училища, общини. Учредителите разработиха съвместно обща пътна карта за разумното използване на природните ресурси на трансграничния регион чрез овладян, разнообразен и териториално балансиран растеж на зелената енергия и обединяване на усилията за запазване и развитие на сравнителните предимства и общи възможности на района, както и за преодоляване на общите проблеми и заплахи. В дългосрочен план  Клъстерът планира да допринесе за осигуряване на устойчиви и управляеми условия за максимизиране на потенциала за чиста енергия на района благодарение на внедряване и разширяване на използвана съвместно интегрирана система за управление опазването на околната среда. Повече информация на www.greencluster.eu и на имейл vba@vba.bg.